Aandacht voor schuldhulpverlening en veiligheid

gemeenteraad_nieuw
M van den Berg-Mostert
Door Marielle van den Berg op 1 oktober 2018 12:00

Aandacht voor schuldhulpverlening en veiligheid

De afgelopen raadsvergadering door de ogen van raadslid Marielle van den Berg.

Afgelopen raadsvergadering leek een korte te worden, maar niet is minder waar, al is anderhalf uur wel kort te noemen in tegenstelling tot de meestal meer dan twee uren durende raadsvergaderingen.

Als ChristenUnie hebben we een motie ingebracht en het Veiligheidsplan Politie 2019-2022 teruggehaald naar de oordeelsvormende fase, we hadden nog specifieke vragen over de impact op Goeree-Overflakkee.

Stilstaan

Voor de vergadering hebben we stil gestaan bij het overleden van een gewaardeerd oud-raadslid: Rein Osinga.
Hij was in de vorige periode actief als fractievoorzitter voor de VVD en stond in de raad bekend als een ervaren raadslid. Wij wensen zijn familie, de fractie en betrokkenen veel sterkte en Gods zegen deze periode.

Ingekomen stukken

Ten eerste deelden we de zorgen van veel partijen over de aanpak van de N59, met als project N59 Energy Highway. Wat de ChristenUnie betreft moet de gemeente zich inspannen om te zorgen dat de weg veiliger wordt, de doorstroming wordt aangepakt en we blijven inzetten op duurzaamheid. Dat eerste punt heeft natuurlijk onze prioriteit, we hebben het college gevraagd om ons op de hoogte houden van de maatregelen die genomen worden.

De motie Kinderpardon had mijn aandacht, het indienen van de motie leek ons in dit geval wat overbodig, maar we hebben wel vragen gesteld naar aanleiding van de motie. Daarna stelde mijn collega Bert Tuk nog wat vragen naar aanleiding van het stuk Democratisch Energie Initiatief, daarin lazen wij een passage dat hogere overheden mogelijk ook boetes op kunnen leggen bij het niet nakomen van afspraken, zoals onze opgave van het voldoen aan de energie-opgave van windenergie.

De mededeling dat het kindpakket mogelijk vertraagt wordt door faillissement van de software leverancier baart ons zorgen, de ChristenUnie wil dat alle kinderen mee kunnen doen en kunnen sporten of beleven. Vinger aan de pols dus.

Aandacht voor schuldhulpverlening

Ik heb tijdens de raadsvergadering vragen gesteld en een motie ingediend mbt de schuldhulpverlening: MOTIE
Na een aantal toezeggingen van de wethouder heb ik de motie uiteindelijk aangehouden. (onder de pet ;))

Aandacht voor politiezorg

Bert heeft naar aanleiding van het stuk, Veiligheidsplan Politie 2019-2022 vragen gesteld over de bezettingsgraad op Goeree-Overflakkee. De ChristenUnie is van mening dat, zeker in zomertijd, de bezetting optimaal moet zijn om het aantal recreanten en badgasten goed te kunnen handhaven en er voor te zorgen dat ze zichtbaar zijn in het straatbeeld. We wachten op het college om te komen tot een totaaloverzicht van de bezetting.

Raadsvergadering in beeld bekijken:

Deel dit bericht

Labels: ,