Nieuws van de fractie deel I

Nieuws
logoapp_groot
Door ChristenUnie Goeree-Overflakkee op 11 oktober 2018 12:00

Nieuws van de fractie deel I

Als nieuwe fractie zijn we inmiddels al een half jaar aan de slag, tijd voor een update.

Na de verkiezingen viel de uitslag voor de CU niet mee, in stemmenaantal gestegen, maar in zetels gezakt. En dat niet alleen, ook aan de onderhandelingstafel werden we niet uitgenodigd. Een bittere pil na vijf jaar hard werken door de fractie en onze wethouder Gerrit de Jong, die samen met de rest van de coalitie een prachtig resultaat over de eerste vijf jaren als één gemeente hebben neergezet.

Net even anders...

De knop moest om, van coalitie naar oppositie, van vier naar drie mensen in de fractie. Een nieuwe ronde, met nieuwe kansen. Na een half jaar werken met de nieuwe fractie (Bert Tuk, Conny Pipping en Marielle van den Berg) en een uitgebreide steunfractie (Jan van de Boogert, Stan van Heemst, Corine van Drongelen en Elma Tanis) kunnen we zeggen dat we onze draai hebben gevonden. De afgelopen maanden hebben we ons ingezet om punten uit ons verkiezingsprogramma onder de aandacht te brengen in de raad. We blijven ons inspannen om de speerpunten uit onze campagne zoveel mogelijk op de agenda te krijgen. We vinden het erg belangrijk dat op ons eiland iedereen meetelt en mee kan doen, jong en oud, oude Nederlanders en nieuwe Nederlanders, mensen met beperkingen en mensen met veel mogelijkheden. Iedereen is waardevol, alleen heeft de een wat meer nodig van de gemeente dan de ander. Als fractie willen we ons juist ook voor deze mensen, die wat meer nodig hebben, inzetten. Niet iedereen is in staat zijn eigen boontjes te doppen, wij geven deze mensen graag een stem. Dit doen we in de raadsvergaderingen, maar ook in de overleggen daarbuiten zoals bij de Klankbordgroep Sociaal Domein. We proberen ook veel mensen te spreken en vooral te luisteren naar wat er speelt op het eiland.

Wat zijn onze plannen

We zetten in op een goed ouderenbeleid en zorg (we hebben een motie voor een respijthuis mee ingediend met het CDA), zorg en mogelijkheden voor jongeren (in het bijzonder ook het drugs en alcoholgebruik onder jongeren), oog voor kwetsbare mensen en schuldhulpverlening (een motie hierover hebben we nog aangehouden in afwachting van een nota hierover in december). Daarnaast zetten we actief in op natuur, zwerfafvalvermindering en het stimuleren van hergebruik. Cultuur en cultureel erfgoed blijven we ook noemen, want vooral cultuur komt er in het coalitieakkoord bekaaid van af. Ook willen we het bedrijfsleven stimuleren om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en hun bedrijf zo duurzaam mogelijk in te richten. Fietsen en verkeersveiligheid staan bij ons ook hoog op de agenda. En ook de visserij en landbouw houden onze aandacht, al staan we vrijwel raadsbreed achter deze sectoren.

Ook in de oppositie blijven wij onze verantwoordelijkheid nemen! 

Keuzes

Naast deze punten speelt natuurlijk ook de raadsagenda een grote rol. Veel mooie plannen passeren de raad, zaak is hierbij om ook financieel verantwoorde beslissingen te nemen. Onze fractie vindt het van groot belang dat de gemeente financieel gezond blijft. We stellen dan ook regelmatig kritische vragen over geplande of gedane uitgaven. Zo hebben we ook onze zorgen geuit over de financiën rond de nieuw te bouwen beroepscampus. Een prachtig plan, met veel mogelijkheden voor het onderwijs op ons eiland, maar ook een grote uitgave waar de gemeente flink aan bij moet dragen.

Lichtpuntjes

In de nieuwe gemeenteraad zijn naast veel vertrouwde gezichten ook een flink aantal nieuwe raadsleden aangetreden. Het aandeel vrouwen is aanzienlijk toegenomen en als geheel is het een gemêleerd gezelschap, van jong tot oud, van rechts tot links en van Zwaga tot Zwerus. Een mooie afspiegeling van de samenleving van ons eiland. Als fractie proberen we zoveel mogelijk constructief oppositie te voeren, waar nodig scherpen we aan en brengen we onze ideeën in en waar mogelijk gaan we mee in de plannen. Tijdens onze fractievergaderingen bespreken we onze eigen plannen en bereiden we de raadsvergadering voor. Tijdens de fractievergadering komen er ook geregeld mensen iets vragen, vertellen of presenteren. Dit helpt ons om onze mening te vormen over de verschillende onderwerpen.

We hopen u zo een klein beetje een indruk te hebben gegeven van het reilen en zeilen van de fractie. Als u vragen of opmerkingen heeft over iets wat bij u (in de buurt) speelt, of over een onderwerp op de raadsagenda dan nodigen we u van harte uit om uw inbreng of vraag te mailen naar de fractie of om langs te komen bij de fractievergadering. U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden bij de fractiesecretaris, Conny Pipping, als u een vergadering bij wilt wonen.

Deel dit bericht

Labels: , ,