Raadsvergadering 31 janauri 2019

Bevroren grond
C.Pipping.jpg
Door Conny Pipping op 31 januari 2019 19:30

Raadsvergadering 31 janauri 2019

Een korte samenvatting van de raadsvergadering van 31 januari 2019.

Zorgen

Als we kijken naar de raadsagenda dan zijn er toch altijd weer wat punten waar je je als fractie toch wel zorgen om kunt maken.
Het gaat niet alleen inhoudelijk over de stukken, soms ook over de snelheid.
Verstandig dus om de voorgenomen agendapunten op het gebied van recreatie voor dit moment te schrappen van de agenda.
Als ChristenUnie pleiten we al langer voor het opnieuw optuigen van de klankboordgroep recreatie, waarbij partijen via de klankboordgroep veel inhoudelijker met het college en betrokkenen in gesprek kunnen gaan over een toch wel lastige invulling van de recreatieve ontwikkelingen in Ouddorp, maar ook breder over het hele eiland.

Als de brandweer...

"Een tactische oplossing, in plaats van een strategische", een samenvatting van de speech van Bert Tuk, de fractievoorzitter.
De huidige kazerne bevindt zich in de kern van Ouddorp en staat, zoals veel inwoners weten, niet op de meest veilig of rustige locatie in Ouddorp.
Omdat de verkeersbewegingen in Ouddorp, zeker in dat gebied de afgelopen periode zijn toegenomen heeft de fractie van Eiland van Vrijheid eerder een motie ingediend om te onderzoeken of een locatie buiten de kern niet veiliger kan, maar ook leidt tot een toekomstbestendig plan.

Het college is van mening, dat de huidige locatie echter toch beter is, het argument wat eigenlijk overblijft is het argument dat een nieuwe locatie duurder wordt en in tijd leidt tot meer procedures. (zoals grondwinning, aanbesteding en bestemmingsplan)
Het korte onderzoek van het college vult wel aan dat er wel degelijk gekeken zal gaan worden naar de verkeersveiligheid in het VCP Ouddorp. 
De huidige locatie zal dit jaar nog verbouwd worden. 

In de schaduw

Het handreiking Windfonds Goeree-Overflakkee leidde opnieuw tot wat discussie. Het punt, ingebracht door de fractie van VKGO, werd gezien als aanvullende maatregelen en compensatie voor inwoners in het gebied waar (veel) windmolens komen.
Als ChristenUnie waren we het niet eens met de strekking van de motie. Het amedement wat de ChristenUnie heeft ingediend om te komen tot een extra compensatie voor inwoners die meerdere molens binnen de 1000m hebben heeft het wel gehaald, zo worden inwoners extra gecompenseerd als zij een extra molen binnen de 1000m hebben. Zo doen we ook recht aan de overlast die windmolens door slagschaduw ed. kunnen veroorzaken.

Niet echt lachen

Groep Jan Zwerus had een motie ingediend om het lachgas op de politieke agenda te zetten. Als ChristenUnie zijn wel al wat langer bezig om lachgas, met name de problematiek, aan te kaarten. Binnen het sociaal-domein waar mij collega Marielle mee bezig is, kwam dit al eerder ter sprake. Het Trimbos Instituut heeft in eerder onderzoek al aangetoond dat het lachgas kan leiden tot gevolgen voor de gezondheid van met name jongeren. 
Tot dusver heeft de landelijke overheid nog geen stappen genomen om dit middel op de lijst van verboden middelen te zetten, reden hiervoor is eigenlijk dat de effecten niet volledig in beeld zijn en simpelweg de prioriteit daar nog niet ligt. De landelijke overheid zet nu voorlopig nog in op bewustzijn en preventie.
Goed dat deze motie het gehaald heeft en zijn in afwachting van de stappen van het college.

Zoals de burgemeester heeft verwoord: "een redelijk turbulente vergadering"

Deel dit bericht

Labels: , , ,