Ooltgensplaat

Ooltgensplaat staat bekend als een van meest pitoreske dorpen van ons eiland, gekenmerkd door een mooie haven aansluitend op een mooi gemeentehuis geeft het de kern en het centrum uitstraling.