Resultaten Goeree-Overflakkee

Wat is er bereikt in 2018 door de ChristenUnie fractie:

Januari:

 • Meer investeringen voor ons erfgoed op Goeree-Overflakkee
 • Onderhoud en beheer van zandwallengebied en schurvelingen
 • Deelname aan de statiegeldalliantie (overgenomen door college)
 • Aandacht en steun voor de visserijsector Goeree-Overflakkee

Februari:

 • Aandacht voor flitsbeleid in Goedereede
 • Investeringen in Haringvliet

Maart:

 • Aandacht voor Right to Challenge en burgerparticipatie
 • Nieuwe recreatieve investeringen
 • Meer geld voor Huishoudelijke Hulp

April:

 • Aandacht voor de N215 bij Nieuwe-Tonge
 • Aandacht voor personen met verward gedrag

Mei:

Coalitieakkoord commentaar:

 • Meer aandacht voor kunst, cultuur en muziekverenigingen
 • Aandacht voor vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Schoolzwemmen voor kinderen onderzoeken
 • Praktische ondersteuning voor dorpsraden
 • Meer aandacht voor Goeree-Overflakkee als fietseiland, fietsverhuur promoten
 • Aandacht voor gezinnen in armoede
 • Aandacht voor preventieve maatregelen op gebied van alcohol en drugs
 • Aandacht voor visie natuurontwikkeling op Goeree-Overflakkee

Overige punten:

 • Aandacht voor mensen met fysieke beperking (Verkeer en Vervoer)

Juni:

 • Kritisch over aanloop beroepscampus
 • Energieneutraal 2020 dichterbij door aagenomen windpark Kroningswind
 • Meldpunt personen verward gedrag

Juli:

 • Motie onderzoek respijthuis aangenomen
 • Motie kinderen in armoede aangenomen
 • Motie huisvesting arbeidsmigranten aangenomen 
 • Motie bijverdienen in de bijstand aangenomen
 • Motie laaggeletterdheid aangenomen
 • Aanvullend budget Fort Prins Frederik
 • Beroepscampus krijgt 'go', wel met de nodige financiele kanttekeningen
 • Aandacht voor AED's

September:

 • Aandacht voor insectenbeheer
 • Motie schuldhulpverlening (aangehouden) 
 • Aandacht voor Meerjarenplan 2019-2022 Politie
 • Aandacht voor N59 en aanpak

Oktober:

 • Aandacht voor afnemende reserves en financiele positie gemeente

November:

 • Motie Kinderpardon (verworpen)
 • Motie NT2 scholing (verworpen)
 • Tegen volledige opstelling zondag, wel meer mogelijk buiten de kern en evenementen beter gekaderd (aangenomen voorstel)