Actieplannen

Vanuit onze kernwaarden en standpunten hebben wij voor de periode 2013-2018 drie actieplannen opgesteld. Die vormen de leidraad voor onze politici.

NIEUW: WAARDIG OUDER WORDEN

Waardig Ouder Worden houdt in dat ouderen een goede dag kunnen krijgen en behouden, de gemeente speelt hierin een belangrijke rol.

Download

Dienstbare overheid


De ChristenUnie wil een gemeentebestuur dat echt dienstbaar is aan de samenleving. Een samenleving met directe wederzijdse betrokkenheid tussen bestuur, burgers en bedrijven. De ChristenUnie wil dicht bij de burger staan en zet dorpen, wijken en kernen centraal. Dienstbaarheid houdt echter ook in dat de overheid het niet altijd iedere individuele burger naar de zin kan maken. Er zijn algemene belangen die individuele belangen te boven gaan. ChristenUnie-politici willen betrouwbaar zijn en zullen in die telkens terugkerende belangenafweging open en transparant hun keuzes maken.


Duurzame leefomgeving

Bij de inrichting van de leefomgeving kunnen er soms tegenstrijdige belangen zijn. De overheid heeft de taak om de belangen goed af te wegen en hierin een duidelijke keuze te maken. De ChristenUnie vindt dat bewoners en ondernemers meer verantwoordelijkheid moeten krijgen voor hun eigen leefomgeving. Op een aantal terreinen denken we dat het mogelijk is om regels af te schaffen . Ook willen we met sommige regels anders omgaan zodat we bepaalde belangen beter kunnen beschermen, zonder dat andere belangen in de weg staan.


Verantwoordelijke samenleving

Samenleving. Het woord zegt het al: ‘samen’. Samen maken wij de samenleving en daar wil de ChristenUnie midden in staan. Een goed functionerende gemeente is een gemeente die zich telkens afvraagt op welke wijze haar inwoners het meest tot hun recht kunnen komen. De ChristenUnie is er voor iedereen! Dat wil niet zeggen dat wij alles verantwoord vinden. Je kan niet zomaar zeggen dat wij als partij alle wensen van alle burgers kunnen realiseren. Dat is waar wij eerlijk in zijn. Wij maken keuzes waarvan wij vinden dat deze verantwoord zijn en daarom goed voor de inwoners van Goeree Overflakkee.