Jongeren

Sporten

Het moet voor ieder kind mogelijk zijn om te kunnen sporten. Gezinnen met een klein inkomen moeten worden ondersteund zodat ieder kind recht heeft om te kunnen sporten bij een vereniging. De ChristenUnie ondersteund ook initatieven waarbij kinderen toegang krijgen tot bijvoorbeeld een lidmaatschap van een vereniging of proeflessen kunnen nemen.

Onderwijs

Jongeren zijn de toekomst in onze gemeente. Daarom wil de ChristenUnie goed onderwijs en stabiele gezinnen waarin kinderen veilig kunnen opgroeien. In jeugdbeleid en onderwijs hebben we oog voor iedereen. Alle jongeren hebben talenten, ieder op zijn of haar eigen gebied. Van PrO tot VWO, van MBO tot WO, alle jongeren verdienen een thuis op ons mooie eiland.

Alcohol en Drugs

Steeds meer jongeren komen al op vroege leeftijd in aanraking met drugs en alcohol. Zeker jongeren met een (sociale) achterstand hebben meer kans om in aanraking te komen met verdovende middelen zoals speed, wiet of cocaine. De gemeente moet zich inzetten met maatschappelijke organisaties en het onderwijs om preventief de gevaren van deze middelen onder de aandacht te brengen. Daarnaast is de ChristenUnie een groot voorstander van het breder aanpakken van de drugscriminaliteit.

Als het gaat om het alcoholbeleid wil de ChristenUnie preventief handelen, wij zien een rol weggelegd voor het verenigingsleven, sportverenigingen en het onderwijs om schouder aan schouder te staan. Initatieven zoals de gezonde sportkantine worden dan ook van harte ondersteund. 

Denk mee over de toekomst van ons eiland

Raak ook betrokken bij ons verhaal voor een gezond en leefbaar Goeree-Overflakkee.
Als jongere kun jij het verschil maken op Goeree-Overflakkee.
Geef jouw geloof een stem, kom erbij!

Neem contact met ons op.

Terug naar overzicht