Onderwijs

Hoge kwaliteit en divers aanbod

Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de vorming van onze jongeren en dient allerlei maatschappelijke doelen, zoals participatie via de maatschappelijke stage. Ouders moeten zelf kunnen kiezen naar welke school zij hun kinderen sturen. De ontwikkeling van Passend Onderwijs zorgt ervoor dat scholen met een verschillende identiteit moeten gaan samenwerken. Daarbij mag de eigenheid van christelijk onderwijs op het eiland niet verloren gaan. Verder moet voor ieder talent ruimte zijn op ons mooie eiland. De ChristenUnie wil dat de gemeente in gesprek gaat met onderwijs en bedrijfsleven om te zorgen voor voldoende stageplaatsen voor studenten uit het MBO en het HBO. De ChristenUnie is voor het behoud en versterking van het MBO op Goeree-Overflakkee.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat de school het verlengstuk is van de thuisopvoeding. Dat betekent dat problemen in de ontwikkeling op scholen vroegtijdig moet worden gesignaleerd en dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er een goed vangnet is van professionele hulp. De ChristenUnie wil in de gemeente werken aan goede jeugdzorg en opvoedingsondersteuning via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarbij moet voor ieder gezin één contactpersoon zijn, zodat een vangnet van hulp niet betekent dat allerlei mensen zich bemoeien met één gezin en zelfs langs elkaar heen werken.

In de komende periode zal niet meer de provincie, maar de gemeente deze taak moeten uitvoeren. De ChristenUnie wil ervoor zorgen dat de overdracht van deze taak soepel verloopt en niet leidt tot verslechtering van de jeugdzorg.

Wat wij willen:

  • Gevarieerd aanbod van onderwijs op het hele eiland
  • Samenwerking in het onderwijs mag niet leiden tot verlies van identiteit
  • Genoeg stageplaatsen voor MBO-ers en HBO-ers
  • Hoog opgeleide en technisch opgeleide mensen behouden op ons eiland.
  • Goede, persoonlijke jeugdzorg en opvoedingsondersteuning

Terug naar overzicht