Mensen

Contactgegevens:
E. Tuk (Bert)
Smalle Einde 3
3253 XH Ouddorp
Tel: (0187) 68 42 61
E-mail: b.tuk@goeree-overflakkee.nl

Portefeuille:

 • Duurzaamheid en innovatie
 • Recreatie en toerisme
 • Financien en belastingen 
 • Bestuur en dienstverlening incl. ICT
 • Verkeer en vervoer
 • Juridische zaken en handhaving
 • Landbouw en Visserij
 • Regio en samenwerking

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Eigenaar De Groene Specht advies en ontwikkeling
 • Directeurgrootaandeelhouder E. Tuk Holding BV
 • Voorzitter Stichting Vision
 • Secretaris van Stichting tot behoud der Molens op Goeree-Overflakkee
 • Kerkenraadslid Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Contactgegevens:
E.M.E. van den Berg-Mostert (Mariëlle)
Acacia 14
3247 DB  Dirksland
Tel: (0187) 66 45 39
E: m.vandenberg@goeree-overflakkee.nl

 • Sociale zaken o.a. jeugd- en ouderenbeleid en gezondheid
 • Horecabeleid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Onderwijs
 • Communicatie
 • Werkgelegenheid 
 • Sport
 • Dorpsraden
 • Milieu en afval
 • Kunst en Cultuur
 • Dierenwelzijn en natuur

Hoofdfunctie:

 • Docent/mentor Praktijkonderwijs CSG Prins Maurits Middelharnis (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting EJO Burundi (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Elkersweide Dirksland (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Hervormde Kerk Dirksland (o.a. Stuurgroep Keigaaf) (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger DVV '09 Dirksland (onbezoldigd)

Contactgegevens:
C.M. Pipping (Conny)
Handelskade 15
3255 NC Oude-Tonge
Tel: (0187) 64 12 09
E-mail: c.pipping@goeree-overflakkee.nl

Portefeuille:

 • Economische Zaken
 • Openbare werken en grondbeleid
 • Bedrijventerreinen
 • Waterstaat en havens
 • Leefbaarheid en kleine kernen
 • Gebiedsmarketing
 • Beheer gemeentelijke gebouwen
 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening en -ontwikkeling

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Calculator / werkvoorbereider / administrateur grond-, weg en waterbouw, onderdeel civiele betonbouw
 • Lid ledenraad Rabobank Goeree-Overflakkee