Verkeer en vervoer

Werken aan een bereikbaar eiland

De meeste mensen op Goeree-Overflakkee werken buiten het eiland. Daarom is een bereikbaar eiland ontzettend belangrijk. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor al die toeristen die naar ons eiland komen voor een korter of langer verblijf. De ChristenUnie wil goede busverbindingen voor mensen uit alle kernen. Juist in de dorpen waar weinig of geen winkels meer zijn is een goede verbinding met dorpen waar wel nog winkels zijn van groot belang.

Verder willen we dat de wegen op het eiland goed worden onderhouden en berekend zijn op de verkeersstromen die ze iedere dag weer moeten verwerken. Wij willen met de provincie en de rijksoverheid kijken hoe we de knelpunten op bijvoorbeeld het Hellegatsplein en op de kop van het eiland moeten aanpakken. Ook willen we bij de politie pleiten voor handhaving van de maximumsnelheid en de inhaalverboden op de doorgaande wegen. Helaas zorgt overtreding van de regels op dat vlak regelmatig voor vreselijke ongelukken.

De ChristenUnie wil een gemeente waarin fietsers, voetgangers en met name ook rolstoelgebruikers zich op een veilige manier door het verkeer kunnen bewegen. Daarom willen we fietsverkeer van het overige verkeer scheiden en heel Goeree-Overflakkee rolstoeltoegankelijk maken.

Wat wij willen:

  • Goede busverbinding richting Rotterdam, Zeeland en in de kernen.
  • Met provincie en Rijk werken aan betere doorstroming op N59, N57 en A29.
  • Strenge handhaving van snelheid en inhaalverbod op provinciale wegen en parallelwegen.
  • Fietsverkeer, waar het kan, op apart fietspad naast de weg
  • Alle pleinen, stoepen en straten rolstoelvriendelijk
  • Goed onderhoud van straten en wegen in de dorpen

Terug naar overzicht