Milieu en duurzaamheid

Zuinig op milieu en polderlandschap

Goeree-Overflakkee is een eiland van ruimte en natuur. Uitgestrekte polders, dorpen verspreid over het landschap en dat alles achter de duinen van Goedereede en Ouddorp. Daar zijn we als ChristenUnie trots en zuinig op. We willen het eiland daarom niet vol zetten met windmolens. Dat is niet nodig, want er zijn meer vormen van duurzame energie, zoals getijden en zonne-energie, ook dit mag niet ten koste van landbouwgrond.

Wij zien landbouw als waardevol. De boer is de beheerder van ons mooie cultuurlandschap en die moeten we koesteren. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente bij hogere overheden in Den Haag en Brussel opkomt voor de belangen van de boeren.

De ChristenUnie wil dat de gemeente het afval gescheiden ophaalt. Verder moet de milieustraat gratis toegankelijk zijn voor burgers, zodat we illegale vuilstort in de polders voorkomen.

Verder moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. De auto’s van de gemeente moeten zuinig en schoon zijn en het gebruik van de fiets door ambtenaren die dicht bij hun werkplek wonen moet worden gestimuleerd.

Dierenwelzijn

Vanuit de Bijbel hebben wij de opdracht gekregen om te zorgen voor de schepping en dus ook haar dieren. Als het gaat om dierenwelzijn is de ChristenUnie voorstander van initiatieven die het dierenwelzijn bevorderen. Hierbij houden we rekening met zowel dieren als de leefomgeving.

Wat wij willen:

  • Duurzame energie, maar niet door een eiland vol windmolens
  • Ondersteuning vanuit de gemeente bij (verduurzaming in) de landbouw
  • Gescheiden afvalinzameling op heel het eiland stimuleren
  • Goeree-Overflakkee als fiets-/wandeleiland op de kaart zetten
  • De gemeente heeft een milieuvriendelijk wagenpark
  • Fietsgebruik door ambtenaren en ondernemers stimuleren

Terug naar overzicht