Financiën

Verantwoord omgaan met belastinggeld

Dat de gemeente werkt volgens een sluitende begroting ligt natuurlijk voor de hand. We kunnen geen geld uitgeven dat er simpelweg niet is. Toch hebben we in de afgelopen jaren gezien dat dit in de praktijk helaas toch gebeurt.

Bestuurders lijken soms niet te begrijpen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Een groot gemeentehuis bouwen betekent dan bijvoorbeeld dat je niet meer kunt investeren in een mooi cultureel centrum midden op het eiland. Daarom zijn wij ook altijd tegen de bouw van één groot nieuw gemeentehuis in Middelharnis geweest.

De ChristenUnie bewaakt de overheidsfinanciën. Wij zijn tegen geldverslindende prestigeprojecten. We willen geld pas uitgeven als we zeker weten dat de investering de maatschappij ook echt verder helpt.

De ChristenUnie wil voorkomen dat er tekorten ontstaan op de begroting, want daar is de burger de dupe van in de vorm van een hogere OZB. De gemeente moet de lasten voor de burger niet verhogen, maar de eigen kosten verlagen.

Wat wij willen:

> Geen dure prestigeprojecten maar goed onderhouden dorpen en buurten

> Geld alleen uitgeven als de samenleving daar echt beter van wordt

> Geen groot duur gemeentehuis

> Tekorten niet oplossen met lastenverhoging, maar met kostenverlaging