Financiën

Verantwoord omgaan met belastinggeld

Dat de gemeente werkt volgens een sluitende begroting ligt natuurlijk voor de hand. We kunnen geen geld uitgeven dat er simpelweg niet is.

De ChristenUnie bewaakt de overheidsfinanciën. Wij zijn tegen geldverslindende prestigeprojecten. We willen geld pas uitgeven als we zeker weten dat de investering de maatschappij ook echt verder helpt. Zichtbare resultaten hebben ook het meeste impact op onze waardevolle inwoners.

De ChristenUnie wil voorkomen dat er tekorten ontstaan op de begroting, want daar is de burger de dupe van in de vorm van een hogere OZB. De gemeente moet de lasten voor de burger niet verhogen, maar de eigen kosten verlagen.

Wat wij willen:

  • Geen dure prestigeprojecten maar goed onderhouden dorpen, buurten en voorzieningen in de kernen
  • Geld alleen uitgeven als de samenleving daar echt aantoonbaar beter van wordt
  • Tekorten niet oplossen met lastenverhoging, maar met kostenverlaging
  • Maatschappelijk verantwoord omgaan, initatieven zoals Fair Trade en Social Return on Investment hebben onze steun.

Terug naar overzicht