Algemeen bestuur

Toegankelijke gemeente, prettige dienstverlening

De ChristenUnie wil een gemeentebestuur dat echt dienstbaar is aan de samenleving. Een gemeentehuis moet geen bureaucratisch bastion zijn, maar een plek waar de burger terecht kan voor een paspoort, rijbewijs, vergunning, of gewoon met een vraag of opmerking.

Wij vinden dat de burger indien nodig moet kunnen rekenen op hulp bij het doorlopen van procedures. Bijvoorbeeld als het gaat om een vergunning. Wij zijn tegen een groot, duur gemeentehuis. Dat is niet uit te leggen in een tijd waarin we allemaal moeten inleveren.

Een grotere gemeente leidt wat ons betreft niet tot meer afstand tussen burger en bestuur. Dat is helemaal niet nodig. Door veel overleg met belangengroepen, ondernemers, kerken en verenigingen blijft het bestuur in nauw contact met de burger. In iedere kern moet een dorpsraad komen die de gemeente steeds van advies voorziet over beleid dat de dorpen aangaat.

De communicatie met iedere burger moet helder zijn en vlot verlopen. Door vooraf te informeren en het gesprek aan te gaan over beleid dat veel burgers aangaat zorg je ervoor dat burger en bestuur niet tegenover elkaar komen te staan, maar gezamenlijk optrekken.

Wat wij willen:

> Ambtenaren die burgers helpen bij vergunningaanvraag

> Snelle beantwoording van brieven en mails

> Vlotte communicatie met de gemeente via e-mail, Twitter en Facebook

> Intensief contact tussen gemeente en diverse geledingen in de samenleving

> Meldpunt onderhoud openbare ruimte

> Burgers bij plannen van begin tot eind betrekken en serieus nemen