Algemeen bestuur

Toegankelijke gemeente, prettige dienstverlening

De ChristenUnie wil een gemeentebestuur dat echt dienstbaar is aan de samenleving. Een gemeentehuis moet geen bureaucratisch bastion zijn, maar een plek waar de burger terecht kan voor een paspoort, rijbewijs, vergunning, of gewoon met een vraag of opmerking.

Wij vinden dat de burger indien nodig moet kunnen rekenen op hulp bij het doorlopen van procedures. Bijvoorbeeld als het gaat om een vergunning. 

Door veel overleg met belangengroepen, ondernemers, kerken en verenigingen blijft het bestuur in nauw contact met de burger. In iedere kern moet een dorpsraad komen die de gemeente steeds van advies voorziet over beleid dat de dorpen aangaat.

De communicatie met iedere burger moet helder zijn en vlot verlopen. Door vooraf te informeren en het gesprek aan te gaan over beleid dat veel burgers aangaat zorg je ervoor dat burger en bestuur niet tegenover elkaar komen te staan, maar gezamenlijk optrekken.

Daarnaast zet de ChristenUnie zich in voor een initatieven zoals Right to Challenge, initatieven waar belangenverenigingen de overheid op een constructieve manier kunnen uitdagen andere keuzes te maken.

Wat wij willen:

  • Open, herkenbare en betrokken gemeente voor alle inwoners.
  • Eerlijke en betrouwbare overheid en gemeente bestuur
  • Minderheden in de samenleving ruimte geven.
  • Intensief contact tussen gemeente en diverse geledingen in de samenleving.
  • Burgers bij plannen van begin tot eind betrekken en serieus nemen door heldere lijnen uit te zetten.

Terug naar overzicht