Landbouw en visserij

De ChristenUnie wil in Den Haag en Brussel als ambassadeur voor boeren en vissers opkomen. Op die manier kunnen we invloed uitoefenen op het beleid ten aanzien van landbouw en visserij. Deze sectoren zijn niet alleen voor onze economie belangrijk, maar maken deel uit van de identiteit en cultuur van ons eiland.Daar is de ChristenUnie zuinig op. Dat geldt ook voor de zondagsrust. 

Wat wij willen:

  • Behoud van een visserijsector in Stellendam
  • Boeren de ruimte geven zich te ontwikkelen om hoogwaardige producten op te leveren
  • Mee te denken over ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid

Terug naar overzicht