Over ons

Wij zijn een politieke partij die zijn politieke uitgangspunten baseert op de Bijbel. Dat is voor ons het gezaghebbende Woord van God.

Een verantwoordelijke partij

De overheid is volgens de Bijbel een gave van God om de samenleving te dienen en deze in goede banen te leiden. Zij heeft daarvoor het gezag van God gekregen. Tegelijk staan overheid en samenleving in dienst van God als Schepper van het leven.

Overheid en burgers hebben samen de verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor een goede samenleving. De overheid is er om steun en richting te geven en moet van haar handelen altijd publiek verantwoording afleggen.

Een visionaire partij

Op deze website doen wij uit de doeken wat onze plannen en ideeën zijn voor de komende raadsperiode. We geven onze visie op diverse onderwerpen die u als burger aangaan. We vinden dat achter alles wat de gemeente doet een goede visie moet zitten. Over alles wat we doen moeten we goed nadenken.

Maar natuurlijk blijft het niet bij nadenken, het is belangrijk dat we onze visie ook omzetten in daden. Daarom vertalen we onze visie ook steeds in concrete actiepunten. Al onze plannen funderen wij op dat wat God ons in de Bijbel zegt over overheid en samenleving.

Een toekomstgerichte partij

De aankomende raadsperiode is er een waarin een geheel nieuwe gemeente vorm moet krijgen. We moeten samen verder en samen komen we verder. Het gemeentebestuur zal op grotere afstand komen te staan van de burger. Daarom zetten wij ons volop in om te voorkomen dat dit zal leiden tot vervreemding. Alle burgers, van Ouddorp tot Ooltgensplaat horen erbij en dienen gehoord te worden. Wij zetten ons, vanuit onze uitgesproken visie, in voor de toekomst van al onze inwoners.

Wij zijn als inwoners van Goeree-Overflakkee op elkaar aangewezen. Hoewel de meeste inwoners zich prima redden, zijn er mensen die in een moeilijke of slechte situatie leven. We denken dan bijvoorbeeld aan mensen die zich eenzaam voelen, die te maken hebben met financiële problemen of die zich onveilig voelen in hun eigen woonomgeving. Op een eiland als Goeree-Overflakkee, waar het merendeel van de inwoners het buitengewoon goed heeft, moeten juist deze mensen gesteund worden. De ChristenUnie Goeree-Overflakkee wil zich hier graag voor inzetten.

Inwoners hebben zelf de verantwoordelijkheid om naar elkaar om te zien en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. De gemeente moet haar inwoners daarbij helpen door zich in te zetten voor leefbare dorpen, goede kansen voor jongeren en degelijke zorg voor ouderen. Het gemeentebestuur moet zich inspannen om haar inwoners te betrekken bij het reilen en zeilen van hun dorp. Duidelijke communicatie van de gemeente en het bieden van de mogelijkheid aan bewoners, om mee te denken over wat er gebeurt in hun omgeving, is een speerpunt voor de ChristenUnie.

De ChristenUnie wil, binnen de beperkte speelruimte van de overheid, een gezonde levensstijl stimuleren. Veel sociale en fysieke problemen gaan samen met het gebruik van, of verslaving aan, drugs of alcohol. ChristenUnie Goeree-Overflakkee wil dat de nieuwe gemeente haar verantwoordelijkheid blijft nemen in het aanpakken van deze problemen. We staan voor een streng en oplossingsgericht drugs- en alcoholbeleid, waarin preventie een grote rol speelt. Het stimuleren van sport, spel en verenigingsleven ziet de ChristenUnie als een goede basis voor een gezonde levensstijl.

Voorts zullen we ons inzetten voor een mooi, duurzaam en milieuvriendelijk eiland. Op Goeree-Overflakkee zijn al diverse stappen gezet om te komen tot een duurzaam eiland en de ChristenUnie zal zich inzetten om deze lijn voort te zetten. We zullen er dan ook op toe zien dat ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de dorpen, bijdragen aan een mooier en duurzamer Goeree-Overflakkee.
Een kwalitatief goed en aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een sterk toeristisch profiel van onze regio, dragen bij aan de levendigheid, de leefbaarheid en de levensvatbaarheid van tal van initiatieven. Het gegeven dat veel inwoners behoren tot een kerkelijke gemeenschap, stempelt mede de identiteit van het eiland, waar de zondagsrust een extra kwaliteit biedt.

ChristenUnie Goeree-Overflakkee zal zich inzetten voor alle bewoners van het eiland. Wij doen dit vanuit een visie die gebaseerd is op de Bijbel. In dit verkiezingsprogramma is te lezen hoe we deze visie voor Goeree-Overflakkee hebben vertaald.
Vanuit deze deze visie, waarbij wij ons afhankelijk weten van de zegen van God, vertrouwen wij er op (of hebben wij er alle vertrouwen in) de komende raadsperiode een bijdrage te mogen leveren aan een goed bestuur van Goeree-Overflakkee.