Over ons

Wij zijn een politieke partij die zijn politieke uitgangspunten baseert op de Bijbel. Dat is voor ons het gezaghebbende Woord van God.

Een verantwoordelijke partij

De overheid is volgens de Bijbel een gave van God om de samenleving te dienen en deze in goede banen te leiden. Zij heeft daarvoor het gezag van God gekregen. Tegelijk staan overheid en samenleving in dienst van God als Schepper van het leven.

Overheid en burgers hebben samen de verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor een goede samenleving. De overheid is er om steun en richting te geven en moet van haar handelen altijd publiek verantwoording afleggen.

Een visionaire partij

Op deze website doen wij uit de doeken wat onze plannen en ideeën zijn voor de komende raadsperiode. We geven onze visie op diverse onderwerpen die u als burger aangaan. We vinden dat achter alles wat de gemeente doet een goede visie moet zitten. Over alles wat we doen moeten we goed nadenken.

Maar natuurlijk blijft het niet bij nadenken, het is belangrijk dat we onze visie ook omzetten in daden. Daarom vertalen we onze visie ook steeds in concrete actiepunten. Al onze plannen funderen wij op dat wat God ons in de Bijbel zegt over overheid en samenleving.

Een toekomstgerichte partij

De aankomende raadsperiode is er een waarin een geheel nieuwe gemeente vorm moet krijgen. We moeten samen verder en samen komen we verder. Het gemeentebestuur zal op grotere afstand komen te staan van de burger. Daarom zetten wij ons volop in om te voorkomen dat dit zal leiden tot vervreemding. Alle burgers, van Ouddorp tot Ooltgensplaat horen erbij en dienen gehoord te worden. Wij zetten ons, vanuit onze uitgesproken visie, in voor de toekomst van al onze inwoners.