Veiligheid

Overlast aanpakken, ontsporen voorkomen

Wij willen zorgen dat mensen zich veilig voelen in hun wijk of kern. De wijkagent moet zichtbaar zijn en voor iedere burger klaar staan. In wijken met veel overlast en criminaliteit willen we naast de wijkagent ook buurtpreventieteams inzetten. De BOA moet zich vooral richten op overtredingen van de APV zoals overlast van hondenpoep of van foutparkeerders.

De burgemeester moet in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond opkomen voor de problemen die op het eiland spelen. De veiligheid op Goeree-Overflakkee is niet gebaat bij een stedelijke aanpak. Burgers moeten altijd kunnen rekenen op de politie. De ambulance moet op iedere plek van het eiland snel ter plaatse kunnen zijn en er mag zeker niet worden bezuinigd op de huidige brandweerkorpsen.

Verder kunnen we veel overlast en onveiligheid voorkomen door preventie van drugs- en alcoholgebruik. Jongeren die verslaafd zijn geraakt helpen wij door de inzet van een veldwerker. Dat is wat ons betreft iemand die ook vanuit zijn geloof bewogen is met onze jongeren.

Wat wij willen:

  • Iedere burger kent de wijkagent en weet deze makkelijk te vinden
  • Buurtpreventie in alle kernen.
  • BOA's handhaven de APV en doen dit overal en consequent
  • Veiligheidsbeleid dat afgestemd is op de behoeften van ons eiland
  • Behoud van de brandweerkorpsen in de kern
  • Verslavingszorg met steun van de overheid
  • Daklozen jongeren ondersteunen, duidelijke regie vanuit de gemeente

Terug naar overzicht