Economie, landbouw, visserij

Ruimte voor ondernemerschap

De ChristenUnie wil in Den Haag en Brussel als ambassadeur voor boeren en vissers opkomen. Op die manier kunnen we invloed uitoefenen op het beleid ten aanzien van landbouw en visserij. Deze sectoren zijn niet alleen voor onze economie belangrijk, maar maken deel uit van de identiteit en cultuur van ons eiland.Daar is de ChristenUnie zuinig op. Dat geldt ook voor de zondagsrust. De mens leeft niet om te werken, maar werkt om te leven. Daarom komen wij op voor de zondag als rustdag.

Ondernemers krijgen van de ChristenUnie volop de ruimte. Wij staan ervoor dat de gemeente hen niet tegenwerkt met allerlei overbodige regels, maar ondernemers juist met goede dienstverlening ondersteunt. Het moet voor boeren mogelijk zijn om naast hun gewone werk iets extra’s te doen. Bijvoorbeeld in de vorm van een landwinkel of het aanbieden van recreatie.

De ChristenUnie staat voor bedrijvigheid in alle kernen. Kleinschalige bedrijven moeten zich ook kunnen vestigen in kleine kernen. Grotere bedrijven horen wat ons betreft vooral thuis op grote regionale bedrijventerreinen. Dat is goed voor de bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

Recreatie en toerisme is een belangrijke activiteit op ons eiland. Het is één van onze kwaliteiten. Het zwaartepunt ligt wat de ChristenUnie betreft op de westkant en de zuidkant van het eiland. De ChristenUnie is tegen grote investeringen in toerisme aan de noordrand. Daar komen geen mensen op af en dus hebben dat soort prestigeprojecten bij voorbaat al geen kans van slagen.

We kunnen dat geld veel beter investeren in recreatie langs de kust bij Ouddorp en op de Brouwersdam, waar de toeristen al van oudsher naar toe komen. Verder kunnen we dat geld ook gebruiken om bestaande dorpskernen en jachthavens goed te onderhouden. Toerisme moeten we blijven bevorderen en daarom steunt de ChristenUnie promotie van ons eiland.

Wat wij willen:

  • In Den Haag en Brussel opkomen voor de belangen van boeren en vissers
  • Op zondag geen economische activiteiten in de dorpskernen
  • Boeren mogen hun bedrijf verbreden met bijv. landwinkels of recreatie
  • Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in kleine kernen
  • Grote bedrijven horen thuis op regionale bedrijventerreinen
  • Grootschalig toerisme alleen aan west- en zuidrand
  • Goed onderhoud van jachthavens en dorpskernen