Economie

Voor de ondernemer

De mens leeft niet om te werken, maar werkt om te leven. Daarom komen wij op voor de zondag als rustdag. 

Ondernemers krijgen van de ChristenUnie volop de ruimte. Wij staan ervoor dat de gemeente hen niet tegenwerkt met allerlei overbodige regels, maar ondernemers juist met goede dienstverlening ondersteunt. Het moet voor boeren mogelijk zijn om naast hun gewone werk iets extra’s te doen. Bijvoorbeeld in de vorm van een landwinkel of het aanbieden van recreatie.

De ChristenUnie staat voor bedrijvigheid in alle kernen. Kleinschalige bedrijven moeten zich ook kunnen vestigen in kleine kernen. Grotere bedrijven horen wat ons betreft vooral thuis op grote regionale bedrijventerreinen. Dat is goed voor de bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

Recreatie en toerisme is een belangrijke activiteit op ons eiland. Het is één van onze kwaliteiten. Het zwaartepunt ligt wat de ChristenUnie betreft op de westkant en de zuidkant van het eiland. Verder kunnen we dat geld ook gebruiken om bestaande dorpskernen en jachthavens goed te onderhouden. Toerisme moeten we blijven bevorderen en daarom steunt de ChristenUnie promotie van ons eiland door middel van eilandmarketing.

Wat wij willen:

  • Op zondag geen economische activiteiten in de dorpskernen
  • Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in kleine kernen
  • Grote bedrijven horen thuis op regionale bedrijventerreinen
  • Grootschalig toerisme alleen aan west- en zuidrand
  • Goed onderhoud van jachthavens en dorpskernen

Terug naar overzicht