Kernwaarden

Wij baseren onze standpunten op drie kernwaarden. Die vormen het hart van onze visie.

Dienstbare overheid

De overheid is door God gegeven om de maatschappij in goede banen te leiden. Zij staat dus ten dienste van de samenleving. Het overheidsbeleid moet gericht zijn op het algemeen belang. Dat houdt dus in dat bestuurders niet zomaar allerlei prestige projecten in gang kunnen zetten, maar het betekent ook niet dat de overheid het altijd iedere individuele burger naar de zin kan maken. In onze ogen betekent een dienstbare overheid ook een kleine overheid die zich beperkt tot de kaders en onderkent dat veel door de samenleving zelf geregeld kan worden.

Duurzame leefomgeving

Wij leven in een schepping die wij van God hebben gekregen om die te beheren. We mogen als Gods schepselen genieten van wat de schepping te bieden heeft, maar het is niet de bedoeling dat wij haar uitbuiten en uitputten. Beleid dat onze leefomgeving raakt moet gemaakt worden vanuit dit besef en gericht zijn op duurzaam beheer. De overheid moet de burger hierin ook het goede voorbeeld geven.

Verantwoordelijke samenleving

Waar de overheid de kaders stelt is de samenleving volop verantwoordelijk voor haar eigen functioneren. Burgers zijn zelf tot veel in staat, individueel of in diverse maatschappelijke verbanden. De ChristenUnie ziet hierin ook een belangrijke rol weggelegd voor kerken, christelijke organisaties en de volle breedte van het maatschappelijk middenveld. De overheid kan niet alles regelen en hoeft niet alles te regelen. Wel is het belangrijk dat het beleid ook echt ruimte biedt aan de samenleving en aan ondernemerschap. De overheid dient er ook op toe te zien dat zij die minder mondig zijn ook volop kunnen meedoen en gehoord worden.